İzmir Psikolojik Danışmanlık

Ana sayfa » İzmir Psikolojik Danışmanlık

İzmir Pskolojik Danışmanlık Merkezi

Merkezimizde uzman psikologlarımız , psikolojik ve genel sorunlar yaşayan danışanlara sorunları aşma sürecinde, kişiye en uygun yöntem , yönlendirmeler ve değerlendirme hizmetleri ile destek vermektedir.

Yapılan terapilerde farmokolojik tedaviye gerek görüldüğü takdirde terapilerimiz uzman psikologlarımız ve merkezimizin işbirliği yaptığı psikiyatristimiz eşliğinde devam edecektir.

Psikoterapi Merkezimizde yetişkin danışmanlığı, bireysel danışmanık, çocuk ,ergen ve çift danışmanlığı üzerine psikoterapi seansları uygulanmaktadır


Merkezimizde Kullandığımız Psikoterapi Yöntemleri

Bilişsel Davranışçı Terapi

 • Bilişsel Davranışçı terapi, şimdiki zamana odaklanan, yapılandırılmış ve kısa süreli bir psikoterapi yöntemidir.
 • Bu terapi tipinin hedefi , sağlıksız,negatif inanç ve davranışları tesbit etmek ve sağlıklı, pozitif inanç ve davranışlarla değiştirmektir.
 • Negatif düşüncelerin gerçekçi bir şekilde değerlendirilip değiştirilmesi, duygu ve davranışlarda da düzelmelere yol açar.
 • Psikolog ,danışanın İstenmeyen ortam ve çevre koşulları değişmese bile, kişinin olaya bakış açısını ve davranışlarını değiştirebileceğine dair somut ve sonuca yönelik çalışmalar yapar.
 • İzmir Piskolojik Danışmanlık Merkezi olarak ,Danışanlar bilişsel davranışçı terapiler sonucu yaşamları boyunca kullanabilecekleri belirli becerileri öğrenirler.

EMDR

 • İzmir Psikolojik Danışmanlık Merkezi olarak EMDR, göz hareketleriyle duyarsızlaştırma ve yeniden yapılandırmayı içeren bir psikoterapi yöntemidir. Beynin sağ ve sol yarım küresi uyarılarak travmatik anılar zihnimizden uzaklaşır ve olumsuz etkileri ortadan kalkar. Genellikle 1-4 seans aral ığında uygulanır ve oldukça başarılı sonuçlar elde edilir.
 • Travma ile ilgili psikolojik sıkıntıların tedavisinde EMDR birçok kurum tarafından kabul edilen bir psikoterapi yöntemidir. Amerikan Psikiyatri Derneği Akut Stres Bozukluğu ve Travma Sonrası Stres Bozukluğu Uygulama Kılavuzu (American Psychiatric Association Practice Guideline for the Treatment of Patients with Acute Stress Disorder and Posttraumatic Stres Disorder, 2004) EMDR’nin akut ve kronik travma sonrası stres bozukluğu ile ilgili semptomların iyileştirmesindeki etkinliğini onaylamıştır.

İzmir Psikoterapi Merkezi

 • Stres
 • Depresyon
 • Kaygı
 • Bireysel Gelişim